Зняття заборони нотаріусом та реєстрація припинення обтяження та припинення іншого речового права нотаріусом, який здійснює функції державного реєстратора

22 Червня 2019 року о 18:05

Відповідно до статті 74 Закону України «Про нотаріат» нотаріус знімає заборону відчуження нерухомого майна на підставі отриманого повідомлення установи банку, підприємства чи організації про погашення  позики  (кредиту), повідомлення про припинення іпотечного договору або  договору застави, а також припинення чи розірвання договору довічного утримання, звернення органів  опіки  та  піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини, нотаріус  знімає заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна.

Пунктом 5 Глави 15 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 року (із змінами), встановлено, що нотаріус знімає заборону відчуження майна при одержанні повідомлення, зокрема:

 • кредитора про погашення позики;
 • про припинення (розірвання, визнання недійсним) договору застави (іпотеки);
 • про припинення договору іпотеки у зв’язку з набуттям іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання, після припинення договору іпотеки у зв’язку з відчуженням іпотекодержателем предмета іпотеки;
 • про припинення, розірвання, визнання недійсним договору ренти, довічного утримання (догляду), спадкового договору;
 • органів опіки та піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини;
 • про скасування рішення суду про оголошення фізичної особи померлою або закінчення п’ятирічного строку з часу відкриття спадщини на майно особи, оголошеної померлою;
 • про смерть другого з подружжя, що склали спільний заповіт;
 • про скасування рішення суду про позбавлення батьків дитини батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;
 • про смерть відчужувача за спадковим договором або про смерть другого з подружжя, що уклали спадковий договір;
 • про відчуження майна, переданого під виплату ренти;
 • за рішенням суду;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Згідно внесених до Порядку змін, починаючи з 17.04.2015 року заборону вправі зняти будь-який нотаріус. У разі, якщо заборону знімає нотаріус, який її не накладав, він направляє за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття заборони (підпункт 5.1 пункту 5 глави 15 розділу II  Порядку).

Варто також зазначити, що заборона відчуження нерухомого майна обов’язково реєструється нотаріусами в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та реєстрі для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, арештів, накладених на майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів. А тому, при знятті такої заборони необхідно внести відповідну інформацію в такі реєстрі. Так, згідно з підпунктом 6.1 пункту 6 глави 15 розділу II Порядку нотаріус робить відповідні відмітки в реєстрі для реєстрації заборон і арештів та в алфавітній книзі обліку заборон відчуження і арештів нерухомого майна про зняття заборони, а також про зняття судовими або слідчими органами та органами державної виконавчої служби накладеного ними арешту на майно.

При знятті заборони на примірнику правочину, що залишається у справах нотаріуса, проставляється відмітка про зняття заборони, проставляються дата, підпис нотаріуса та його печатка.

Також, нотаріус повинен письмово повідомити кредитора про зняття заборони (підпункт 5.4 пункту 5 глави 15 розділу II  Порядку).