Застосування до боржників певних заходів примусового виконання під час здійснення виконавчих проваджень про стягнення аліментів

10 Травня 2019 року о 15:48

Протягом останніх трьох років в Україні вдосконалено порядок примусового виконання органами державної виконавчої служби судових рішень про стягнення аліментів.

Так, з метою забезпечення захисту прав дітей на належне утримання  Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» від 17.05.2017                                № 2037-VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 07.12.2017 № 2234-VIII,  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» від 03.07.2018 № 2475-VIII державним виконавцям надано певні повноваження стосовно вжиття особливих заходів примусового характеру, які застосовуються до боржників виключно при здійсненні виконавчих проваджень про стягнення аліментів.

Так, відповідно до частини дев’ятої статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовані постанови: про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України; про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання.

Якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на певні захворювання, перелік яких визначено чинним законодавством, вищезазначені постанови виносяться державним виконавцем за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці.

Вказані обмеження діють до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

У день встановлення факту відсутності заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів державний виконавець зобов’язаний винести постанову про скасування вищевзазначених заходів примусового виконання.

Разом з тим, законом передбачено обставини, за наявності яких тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути застосовано, зокрема, якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування; якщо транспортний засіб використовується боржником у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю;  якщо боржник проходить строкову військову службу, військову служби за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; якщо сплату заборгованості за аліментами розстрочено або відстрочено у порядку, встановленому законом.

Згідно до частини дванадцятої статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» у разі наявності в діях боржника ознак адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Несплата аліментів на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на певні захворювання, перелік яких визначено чинним законодавством, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів на користь стягувача.

Відповідно до частини четвертої статті 27 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що за виконавчими документами про стягнення аліментів за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців, державний виконавець нараховує виконавчий збір із заборгованості зі сплати аліментів, який стягується з боржника на користь держави.

У подальшому державний виконавець зобов’язаний нараховувати виконавчий збір щомісяця у розмірі, визначеному частиною другою цієї статті, залежно від розміру простроченого щомісячного аліментного платежу.

Постанова про стягнення виконавчого збору за виконавчими документами про стягнення аліментів виноситься державним виконавцем після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі або у разі повернення виконавчого документа стягувачу чи закінчення виконавчого провадження на підставі розрахунку про його нарахування.

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, державний виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за два роки, державний виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 30 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, державний виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 50 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів. У подальшому постанова про накладення штрафу у розмірі, визначеному абзацом першим цієї частини, виноситься виконавцем у разі збільшення розміру заборгованості боржника на суму, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік.

Суми штрафів стягуються з боржника після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі і перераховуються стягувачу.

Також нормами діючого законодавства встановлено, що той із батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк до одного місяця та більше з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, у разі  наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, підтвердженої довідкою органом державної виконавчої служби  про наявність заборгованості зі сплати аліментів.

Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби на вимогу стягувача протягом трьох робочих днів у випадках, встановлених законом. Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів дійсна протягом одного місяця з дня її видачі. Форма довідки встановлюється Міністерством юстиції України.

Пунктом 7 розділу XVI Інструкції з організації примусового виконання рішень визначено, що у разі надходження до органу державної виконавчої служби заяви стягувача про видачу довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів орган державної виконавчої служби протягом трьох робочих днів видає стягувачу довідку про наявність заборгованості зі сплати аліментів.

Для видачі довідки державний виконавець обчислює розмір заборгованості зі сплати аліментів з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Якщо сукупний розмір заборгованості зі сплати аліментів з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання є меншим, ніж сума відповідних платежів за три місяці, орган державної виконавчої служби письмово повідомляє стягувача про відмову у видачі довідки та надає йому розрахунок заборгованості.

Відповідно до абзацу 11 підпункту 2  пункту  4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (зі змінами) виїзд з України громадян,  які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі пред’явлення довідки  про  наявність  заборгованості  із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці,  виданої  органом  державної  виконавчої служби.

З метою надання безоплатної правової допомоги громадянам, в тому числі – стягувачам та боржникам у виконавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення аліментів, Міністерством юстиції України у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та територіальними органами юстиції за підтримки міжнародних донорів та партнерів реалізується загальнонаціональній правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!».

Метою проекту «Я МАЮ ПРАВО!» є підвищення юридичної грамотності українців та формування нової правової культури в суспільстві.

Залежно від актуальних правових потреб суспільства, в межах проекту визначаються соціально значимі блоки захисту прав громадян, зокрема, в блоках «Не отримуєш аліменти?», «Хочеш виїхати з дитиною за кордон?» висвітлено певні аспекти виконання судових рішень про стягнення аліментів.

Завдяки вказаному проекту громадяни, яких цікавлять питання виконання рішень про стягнення аліментів, можуть самостійно дізнатись про основні особливості примусового виконання таких рішень, захистити свої права та інтереси.