Запобігання корупції


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України “Про запобігання корупції”

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»

Указ Президента України від 14.10.2014 № 808/2014 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» від 29.04.2015 № 265

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції» від 18.03.2015 №118

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Порядок   проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 за № 171

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України “Про політичні партії в Україні”, що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції

Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного агенства з питань запобігання корупції від 10 квітня 2018 року №167/54/18

Роз’яснення законодавства та статті

 

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю

 

Рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій

 

Пам’ятка декларанту

 

Роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій

 

Відео-роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій

 

Он-лайн курс “Декларуй доброчесно!”

 

Покрокова інструкція “Як фізична особа може отримати довідку про свої доходи в Електронному кабінеті”

 

ПАМ’ЯТКА “Грошові пороги для заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування

 

ПАМ’ЯТКА “Подай вчасно повідомлення про суттєву зміну майнового стану”

 

ПАМ’ЯТКА “Типи декларацій, періоди та строки їх подання”