Закриваючи провадження у справі і не вирішивши клопотання позивача про витребування доказів, місцевий суд обмежив право позивача на судовий захист у трудових правовідносинах та на справедливий суд

17 Грудня 2019 року о 16:32

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду по справі № 752/294/18 від 18.09.2019 визначено, що закриваючи провадження у справі і не вирішивши клопотання позивача про витребування доказів, місцевий суд обмежив право позивача на судовий захист у трудових правовідносинах та на справедливий суд.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Згідно зі статтею 43 Конституції України громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Пунктом 7 частини першої статті 255 ЦПК України припинення юридичної особи, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва, визначено підставою для закриття судом провадження у справі.

Відповідно до частини першої статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно пунктів 3, 4 частини п`ятої статті 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Розглядаючи 06 березня 2019 року подане 23 січня 2019 року представником ТОВ «Хіа Юкрейн» клопотання про закриття провадження у справі, суд першої інстанції не дав оцінку поданому позивачем запереченню на заяву про закриття провадження в якому, крім іншого позивач просив суд витребувати інформацію від голови ліквідаційної комісії стосовно майна, яке залишилось та інформацію про місцезнаходження засновників (учасників) відповідача, власників ТОВ «Хіа Юкрейн» та правонаступників цього товариства.

Апеляційний суд на вказану обставину уваги не звернув.

У зв`язку із наведеним, місцевий суд закриваючи провадження у справі допустив порушення норм процесуального права, не вирішивши клопотання позивача про витребування доказів обмежив право ОСОБА_1 на судовий захист у трудових правовідносинах та на справедливий суд, передбачене статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

З урахуванням наведеного, оскаржені ухвала суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції не можуть вважатись законними та обґрунтованими та в силу вимог частини шостої статті 411 ЦПК України підлягають скасуванню з направленням справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Відповідно до частини третьої та четвертої статті 406 ЦПК України касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанцій розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції.

У випадках скасування судом касаційної інстанції ухвал суду першої або апеляційної інстанцій, які перешкоджають провадженню у справі, справа передається на розгляд відповідного суду першої або апеляційної інстанції.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає доводи касаційної скарги обґрунтованими та достатніми для скасування оскаржуваних ухвали суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції з передачею справи до місцевого суду для продовження розгляду.