Захищай свої права споживача!

24 Квітня 2019 року о 9:42

Незадоволені сервісом? Купили зіпсований продукт? Отримали неякісну послугу? Хочете встановити справедливість – захищайте свої права споживача.

Відносини, що виникають між покупцем і продавцем товарів чи послуг регулюються положеннями Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист прав споживачів».

Закон України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон), покликаний регулювати відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Згідно до цього Закону, споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується та території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

7) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Крім прав споживачі мають і певні обов’язки. Згідно з Законом, споживачі зобов’язані:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару – застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Якщо споживач придбав товар неналежної якості, він має право вимагати:

– пропорційного зменшення ціни;

– безкоштовного усунення недоліків в розумний строк. Усунення недоліків продавцем має бути здійснене у 14-денний строк, якщо інший строк не був погоджений продавцем та споживачем.

– відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Претензії, вимоги до продавця чи виробника товару, виконавця послуг необхідно пред’являти в письмовій формі. Обов’язково треба залишити собі копію заяви-скарги з поміткою про її прийом, а якщо вам відмовили в їх прийнятті, направляйте їм заяву-скаргу з копіями необхідних документів рекомендованим листом із повідомленням про вручення, а ще краще – і з описом, в якому необхідно перерахувати які саме документи ви направили. Другий екземпляр такого опису листа з поштовим штампом зберігайте на майбутнє, а також квитанції про поштове відправлення листа та отримане повідомлення про вручення. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» вам зобов’язані відповісти упродовж одного місяця з дня отримання заяви-скарги.

Відповідно до статті 22 Закону захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

Якщо ваше право було порушено – звертайтеся:

– Цілодобова «гаряча» лінія Держпродспоживслужби: (044) 364 – 77 – 80, 050 – 230 – 04 – 28;

– Урядова «гаряча» лінія: 15-45;

– Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.