Висвітлення діяльності органів юстиції щодо реєстрації нормативно-правових актів

24 Квітня 2019 року о 10:24

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» визначає порядок всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації і захисту їх від монопольного впливу органів тієї чи іншої гілки державної влади або органів місцевого самоврядування, є складовою частиною законодавства України про інформацію.

Висвітлення діяльності органів юстиції в Україні являє собою одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів юстиції, задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих органів.

Статтею 57 Конституції України зазначено, що закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

Доведення до відома населення нормативно-правових актів здійснюється шляхом їх офіційного опублікування відповідно до закону державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації, оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Однією із функцій Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області є здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів обласної та районних державних адміністрацій Запорізької області, їх структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та занесенні таких нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі – Державний реєстр).

Нормативно-правові акти, які занесені до Державного реєстру, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не встановлено самими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

Суб’єкти нормотворення направляють нормативно-правові акти для виконання лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування. У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, не тягнуть за собою правових наслідків і не можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин, застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб за невиконання приписів, що в них містяться.

Крім того, Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, як суб’єкт нормотворення у разі прийняття та реєстрації власного нормативно-правового акту, оприлюднює його на офіційному сайті та в газеті Запорізької обласної ради «Запорізька правда».

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:

інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності;

нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень.

Для дотримання зазначених норм закону, на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (http://www.justzp.gov.ua) висвітлюється інформація про діяльність Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

Також на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області міститься інформація щодо реєстрації нормативно-правових актів, а саме:

нормативно-правові акти з питань державної реєстрації нормативно-правових актів з відповідними посиланнями;

плани перевірок додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

переліки зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області нормативно-правових актів з початку запровадження державної реєстрації з 1993 року;

методичні матеріали та статті з питань державної реєстрації нормативно-правових актів;

Вищезазначена інформація розміщена за наступним посиланням: https://justzp.gov.ua/derzhavna-reiestratsiia-normatyvno-pravovykh-aktiv/#.