Вимоги, що пред’являються до заяви про примусове виконання рішення

31 Липня 2019 року о 15:18

Відтепер заява про примусове виконання рішення подається до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця у письмовій формі разом із оригіналом (дублікатом) виконавчого документа.

У заяві про примусове виконання рішення стягувач повинен  зазначати такі відомості:

назва і дата видачі виконавчого документа;

прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові стягувача;

дата народження та адреса місця проживання чи перебування стягувача;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) стягувача;

номер телефону стягувача;

спосіб перерахування стягнутих з боржника грошових сум (у разі виконання рішення про стягнення коштів);

реквізити рахунку, відкритого у банку або в іншій фінансовій установі, для отримання стягнутих з боржника грошових сум (за наявності).

Додатково у заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо).

Якщо заява  про примусове виконання рішення подається представник стягувача, до неї також додається документ, що підтверджує його повноваження.

У випадку пред’явлення декількох виконавчих документів на кожен поданий на примусове виконання виконавчий документ стягувач повинен подати окрему заяву про примусове виконання рішення.

Вказані зміни внесені до пункту 3 розділу III Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції  України  29.09.2016   № 2832/5), наказом Міністерства юстиції України                                  № 2165/5 від 16.07.2019, та набудуть чинності  вже 02.08.2019.

З урахуванням викладеного, стягувачам в подальшому необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства при складанні заяви про примусове виконання рішення.