Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту


Основним завданням головного спеціаліста з внутрішнього аудиту є надання об’єктивних і незалежних висновків, рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів; запобігання виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

Діяльність головного спеціаліста з внутрішнього аудиту спрямована на надання оцінки діяльності об’єкта внутрішнього аудиту щодо:

  • законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;
  • дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном;
  • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи.

Головним спеціалістом з внутрішнього аудиту розроблена система оцінки ризиків, яка дозволяє виявляти найбільш ризикові сфери діяльності Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

Також головним спеціалістом з внутрішнього аудиту здійснюється моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами проведеного внутрішнього аудиту, що передбачає контроль за впровадженням відповідних заходів з усунення виявлених під час аудиту порушень та недоліків.

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту в роботі зосереджується на вивченні причин виникнення порушень, їх наслідків, можливості виявлення та попередження недоліків в майбутньому.

Інформація про номер телефону та адресу електронної пошти:

 

Посада

 

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Телефон та електронна пошта

 

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

Стасюк Вікторія Іванівна (061) 239-05-28

 

audit@zp.minjust.gov.ua

 

Графік роботи головного спеціаліста:

Понеділок – Четвер з 09.00 – 18.00 год., перерва з 13.00 – 13.45 год.

П’ятниця – з 09.00 – 16.45 год., перерва з 13.00 – 13.45 год.