Відповіді на найбільш поширені питання, з якими звертаються громадяни


Досить часто перед громадянами постає потреба у зверненні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій, підприємств з метою отримання необхідних, а у деяких випадках термінових, конче потрібних відомостей.

Загалом це досить буденна та звичайна картина, – люди цікавляться своїми справами, які прямо чи опосередковано впливають на обсяг визначених у законодавстві прав. Конституцією України та міжнародними нормативно-правовими актами (Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, тощо) передбачена можливість кожної особи, незалежно від національності, громадянства, релігійних чи інших вподобань, статі чи кольору шкіри звернутися з відповідним зверненням та отримати ґрунтовну, вичерпну, кваліфіковану відповідь.

Треба зазначити, що із загальної кількості звернень громадян, які надходять до Головного управління юстиції у Запорізькій області найчастіше громадяни звертаються з приводу:

2017

Вимоги до електронного звернення 16.06.2017

Електронне звернення та електронна петиція

Звернення яке визнається анонімним 05.05.2017

Особистий прийом 14.04.2017

Порядок звернення громадян до державного органу, підприємства, установи, організації 17.02.2017

Реалізація громадянами України права на зверненя 19.09.2017

Рекомендації щодо складання електронної петиції 04.10.2017

Я маю прво! Право на звернення!

невиконання рішення суду;

незгоди з діями державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби;

справляння плати за оформлення спадщини пільговими категоріями громадян;

оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчинені.