Відповідаємо на запитання: хто такі присяжні?

1 Жовтня 2019 року о 15:44

Конституцією України передбачено, що народ безпосередньо бере участь уздійсненні правосуддя через присяжних.

Присяжні – особи, які за їх згодою залучаються до вирішення певної категорії цивільних та кримінальних справ разом із суддею в суді першої інстанції. Присяжні мають статус судді та на них поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів на час виконання
ними обов’язків у суді.

Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного(у) від роботи на час виконання ними обов’язків в суді.

Гарантії присяжних на час виконання ними обов’язків у суді:
✔️ зарахування часу виконання присяжними обов’язків у суді до трудового стажу;
✔️ збереження всіх гарантій та пільг за місцем роботи;
✔️ заборона звільнення присяжних з роботи або переведення на іншу роботу без їх згоди;
✔️ виплата винагороди за час проведений в суді;
✔️ відшкодування витрат на проїзд, наймання житла, виплата добових;
✔️ застосування до присяжних заходів безпеки у разі потреби.