Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення


Основними завданнями Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення є:

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Головного територіального управління та складання звітності, забезпечення достовірного документального оформлення та своєчасного відображення в облікових реєстрах надходження основних засобів та матеріальних активів, їхнє надходження,рух та вибуття.

2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4. Забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів.

5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

6. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у установах, підпорядкованих Головному територіальному управлінню.

7. Проведення інвентаризації основних та нематеріальних активів та оформлення її результатів згідно Положення про інвентаризацію активів за зобов’язань.

Інформація про номери телефонів та адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів 

№ з/п ПІБ Посада Номер телефону Електронна адреса
1. Спориш Роман Юрійович Начальник Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення – головний бухгалтер Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (061) 224-63-32 r.sporysh@zp.minjust.gov.ua
2. Кислицина Людмила Василівна Заступник начальника – начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

 

(061) 239-05-20 l.kyslytsyna@zp.minjust.gov.ua
3. Макарова Ірина Геннадіївна Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (061) 239-05-20 i.makarova@zp.minjust.gov.ua


Графік роботи відділу:

Понеділок – Четвер 3 09.00 – 18.00 год.,перерва з 13.00 – 13.45 год.
П’ятниця з 09.00 – 16.45 год., перерва з 13.00 – 13.45 год.

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

Відділ матеріально-технічного забезпечення Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області