Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти


Повноваження Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти: 

1. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до повноважень Управління, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мін’юсту;

2. підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання;

3. здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства підвідомчих органів та установ юстиції, надає їм практичну допомогу з цих питань;

4. координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

5. бере участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;

6. забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації;

7. проводить за рішенням Мін’юсту конкурси для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

8. забезпечує підвідомчі органи та установи юстиції «Офіційним вісником України» та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін’юстом, кодексами України; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін’юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

9. здійснює в межах повноважень, передбачених законом, у порядку, визначеному законодавством, координацію діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів Запорізької області з питань правової освіти населення, надає їм необхідну методичну допомогу;

10. організовує та забезпечує роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11. бере участь в інформуванні громадян про їх права і свободи, правову політику держави, реалізацію проектів, пов’язаних із правовою освітою населення;

12. бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

13. сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

14. надає методичну допомогу територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування Запорізької області у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства;

15. здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях Запорізької області;

16.  організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань Запорізької області, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади;

17. перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях Запорізької області стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

18. здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

19. здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів Запорізької обласної, районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади Запорізької області, а також обов’язкових постанов по порту, що приймаються адміністрацією морських портів України згідно зі статтею 17 Закону України «Про морські порти України», веде реєстр цих актів;

20. скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

21.  перевіряє в Запорізькій обласній, районних державних адміністраціях, їх структурних підрозділах, територіальних органах центральних органів виконавчої влади Запорізької області, адміністрації морських портів України стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

22. бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру; вивчає попит на юридичну літературу, бере участь у плануванні її випуску місцевими видавництвами;

23. здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;

24. бере в межах повноважень Управління участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю «Правознавство» у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

25. здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

 

Адреса розташування структурного підрозділу: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 6, 3-й поверх

 

Інформація про номери телефонів та адреси електронної пошти працівників Управління
Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефон та електронна пошта

Управління державної реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти

Начальник Управління Кришталь

Марина Едуардівна

(061) 236-83-48

m.kryshtal@zp.minjust.gov.ua

Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти

Заступник начальника Управління – начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Коваленко

Наталія Вікторівна

(061) 236-83-48

n.kovalenko@zp.minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Кравченко

Наталія Василівна

(061) 236-76-45

n.kravchenko@zp.minjust.gov.ua

Головний спеціаліст відділу Житняк Людмила Анатоліївна

(061) 236-70-22

l.zhytniak@zp.minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст відділу Овчарова Ангеліна Олегівна

(061) 236-70-22

a.ovcharova@zp.minjust.gov.ua

Головний спеціаліст відділу Грипась

Аліна Володимирівна

(061) 236-76-45

a.hrypas@zp.minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст відділу Селюкова

Юлія Олександрівна

(061) 236-76-45

yu.seliukova@zp.minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст відділу Біла

Валерія Едуардівна

(061) 236-70-22

npa@zp.minjust.gov.ua

Головний спеціаліст відділу Ісаєв
Олександр Миколайович

(061) 236-76-45

o.isaiev@zp.minjust.gov.ua

Спеціаліст відділу Порошина Ганна Миколаївна (061) 236-70-22

 

Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів

Начальник відділу Дєдиш

Марина Миколаївна

(061) 764-63-30,

m.diedysh@zp.minjust.gov.ua

Головний спеціаліст відділу

 

Назаренко

Ганна Сергіївна

(061) 764-63-30,

h.isaieva@zp.minjust.gov.ua

Головний спеціаліст відділу Устименко

Яна Володимирівна

  (061) 236-98-66,

 ya.ustymenko@zp.minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст відділу Москалець

Андрій Алідарович

(061) 764-63-15,

a.moskalets@zp.minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст відділу Ісаєва

Наталія Сергіївна

(061) 764-63-15,

n.isaieva@zp.minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст відділу Кірсанов Олександр Олексійович

(061) 764-63-15,

     o.kirsanov@zp.minjust.gov.ua

Графік роботи Управління:

Понеділок – Четвер з 09.00 – 18.00 год.,перерва з 13.00 – 13.45 год.
П’ятниця з 09.00 – 16.45 год., перерва з 13.00 – 13.45 год.