У випадку повернення судової повістки суд має вжити всіх необхідних заходів щодо повідомлення сторони, використовуючи інші засоби зв`язку, в тому числі, й електронну адресу

28 Серпня 2019 року о 18:18

Постановою Верховного Суду по справі № 1340/5463/18  від 12.08.2019 викладено правову позицію стосовно повернення судової повістки та вжиття судом всіх необхідних заходів щодо повідомлення сторони, використовуючи інші засоби зв`язку, в тому числі, й електронну адресу.

01 квітня 2019 року апеляційним судом направлено на адресу, зазначену позивачем для листування, а саме: вул. Малоголосківська , 8 д, м. Львів, 79020, копію ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

Відповідно до частини 6 статті 251 КАС України днем вручення судового рішення у тому числі (…) є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Згідно із інформацією, зазначеною у повідомленні про вручення поштового відправлення із штриховим ідентифікаторам №7900726634919, копію ухвали скаржнику не вручено, а поштове відправлення повернуто до суду з відміткою “повернуто за терміном зберігання”.

При цьому, за інформацією, отриманою з сайту ПАТ “Укрпошта” за штрих-кодовим ідентифікатором на конверті, відправлення прийняте 03 квітня 2019 року, відправлення у точці доставки 05 квітня 2019 року, 13 квітня 2019 року не вручене під час доставки (інші причини) та вже 18 квітня 2019 року повернуто за зворотною адресою.

Відповідно до пунктів 21 та 116 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 адресат реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу інформується про надходження адресованого йому поштового відправлення, поштового переказу через смс-повідомлення, повідомлення, що підтримується засобами Інтернету, або повідомлення у паперовому вигляді за встановленим оператором поштового зв`язку зразком.

У разі неможливості вручення одержувачам поштові відправлення, внутрішні поштові перекази зберігаються об`єктом поштового зв`язку місця призначення протягом одного місяця з дня їх надходження, відправлення “EMS” – 14 календарних днів, міжнародні поштові перекази – відповідно до укладених угод.

У разі невручення рекомендованого листа з позначкою “Судова повістка” з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п`ять календарних днів з дня надходження листа до об`єкта поштового зв`язку місця призначення із зазначенням причини невручення.

При цьому, позивачу було надіслано судове рішення, а не судову повістку, а тому таке поштове відправлення повинно зберігатися протягом одного місяця.

Однак, після невручення з позначкою причини «інше», поштове відправлення зберігалося п`ять днів та було повернуто «за терміном зберігання».

В свою чергу, положення КАС України не передбачають повернення рекомендованих листів з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання», така відмітка не передбачена як причина невручення судового рішення. Ця відмітка не розкриває суті причини неможливості вручити адресату відповідний рекомендований лист.

Отже, у сукупності із недотриманням терміну зберігання, подібна відмітка не дає суду обґрунтованих процесуальних підстав для визначення факту належного повідомлення сторони у судовій справі, зокрема не визначає чи адресат відмовився від отримання судового повідомлення, чи адресат відсутній, чи особу, якій адресовано судове рішення, не виявлено за місцем проживання.

Відповідно до частини першої статті 131 КАС України учасники судового процесу зобов`язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Верховний Суд звертає увагу, що в позовній заяві та в апеляційній скарзі представник позивача, крім поштової адреси, зазначив номери засобів зв`язку та електронну адресу, проте суд апеляційної інстанції отримавши конверт (поштове відправлення), який повернувся у скорочені терміни, передбачені для судової повістки, з зазначенням причин не вручення «за терміном зберігання», не вжив всіх необхідних заходів щодо повідомлення позивача про залишення апеляційної скарги без руху.

Верховний Суд враховує правову позицію Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), сформульовану в рішенні від 8 листопада 2018 року, у справі «Созонов та інші проти України», в якій ЄСПЛ зазначив, що загальна концепція справедливого судочинства, яка охоплює основний принцип, згідно з яким провадження має бути змагальним, вимагає, щоб особа була поінформована про порушення справи. Принцип рівності вимагає, щоб кожній стороні була надана розумна можливість представити свою справу за умов, які не ставлять її в істотно несприятливе становище у порівнянні з іншою стороною. ЄСПЛ дійшов до висновку, що на національні суди покладено обов`язок з`ясувати, чи були повістки чи інші судові документи завчасно отримані сторонами та, за необхідності, зобов`язані фіксувати таку інформацію у тексті рішення. У разі невручення стороні належним чином судових документів, вона може бути позбавлена можливості захищати себе у провадженні.

Згідно з частиною другою статті 298 КАС України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 169 КАС України апеляційна скарга повертається скаржнику, якщо останній не усунув недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги не вжиття судом апеляційної інстанції всіх можливих заходів щодо повідомлення позивача про залишення апеляційної скарги без руху, необізнаність позивача про судове рішення, Верховний Суд  дійшов висновку, що у випадку повернення судової повістки суд має вжити всіх необхідних заходів щодо повідомлення сторони, використовуючи інші засоби зв`язку, в тому числі, й електронну адресу.