Реалізація прав дітей у сфері оздоровлення та відпочинку

1 Липня 2019 року о 15:08

У норми Конституції України закладені  права громадян на соціальний захист, відпочинок після праці. Ці норми також безпосередньо стосуються наших маленьких громадян, які весь учбовий рік сумлінно працювали за партами, отримуючи знання.

Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Питання оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя, збереження та поліпшення стану здоров`я підростаючого покоління є одним із пріоритетних напрямків державної політики.

З цією метою на місцевому рівні органами місцевого самоврядування Запорізької області приймаються регіональні програми, що передбачають виділення коштів для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторно-курортних закладах, пансіонатах, базах відпочинку, санаторіях-профілакторіях, оздоровчих комплексах підприємств, установ та організацій, професійних спілок.

Головними розпорядниками бюджетних коштів та відповідальними виконавцями за реалізацію таких програм, як правило, визначаються структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій з питань соціального захисту населення. На виконання цих програм місцевими органами виконавчої влади затверджуються порядки, що регулюють питання направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.  Запорізькою обласною та районними державними адміністраціями Запорізької області видані нормативно-правові акти з зазначених питань, ці акти пройшли державну реєстрацію в Головному територіальному управління юстиції, та набули чинність після оприлюднення в місцевих засобах масової інформації.

Відповідно цих регіональних нормативно-правових актів забезпечується оздоровлення дітей пільгових категорій перелік яких наведений у статті першій Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Підбір дітей до закладів оздоровлення та відпочинку здійснюють структурні підрозділи районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад, які формують базу даних дітей за зверненнями від батьків або осіб, які їх замінюють, із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів щодо оздоровлення дитини.

Для виділення бюджетних путівок подаються документи, які посвідчують особу дитини (свідоцтво про народження або паспорт громадянина України) та які підтверджують статус або категорію дитини та її право на бюджетну путівку. Також умовами для отримання путівки є відсутність протипоказань за станом здоров’я, наявність карти щеплень, довідка про стан здоров’я дитини за формою первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку» оформлена належним чином за три дні до початку оздоровчої зміни.

За рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що пільгова путівка за бюджетні кошти не надавалась їй у поточному році іншими уповноваженими установами.