Питання діяльності виконавчої служби: перевірка майнового стану боржника

16 Грудня 2019 року о 10:14

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі – рішення) – сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Одним з заходів примусового виконання є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

Вимогами статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» визначений перелік прав та обов’язків державного виконавця.

Так, окрім іншого, державні виконавці мають право з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну.

Також державні виконавці мають право отримувати від банківських та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Розшук майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

Наразі чинним законодавством про виконавче провадження не визначено типового переліку установ та організації, до яких державним виконавцем повинні надсилатись запити стосовно майнового стану боржника, що призводить до неоднакової організації виконавцями розшуку майна боржників.

Слід зауважити, що державні виконавці мають доступ до автоматизованих баз даних та реєстрів, в яких обліковується:

– інформація про право власності на нерухоме майно (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно);

– інформація про право власності на транспортні засоби (Єдиний державний реєстр МВС);

– інформація  про доходи та рахунки боржника (обмін інформацією через автоматизовану систему виконавчого провадження відповідно до Порядку надання інформації Державною фіскальною службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців та  Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців),

– інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадські формування (Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Окрім цього, державні виконавці також можуть отримувати інформацію й про інше наявне у боржника майно, шляхом надсилання відповідних запитів, а саме про:

– довіреності, видані боржником третім особам щодо права користування своїм майном, можливо отримати в Єдиному реєстрі довіреностей шляхом надіслання відповідного запиту до Державного підприємства «Національні інформаційні системи», що видає скорочені витяги з Єдиного реєстру на запит будь-яких фізичних та юридичних осіб і повні витяги з Єдиного реєстру на запит осіб, перелік яких визначений в абзаці 3 пункту 3.3 Положення про Єдиний реєстр довіреностей;

– повітряні судна, які знаходяться у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, можливо отримати на офіційному сайті Державної авіаційної служби України (http://avia.gov.ua), доступ до якого відкрито для всіх користувачів та відомості в ньому оновлюються щодня і є офіційною інформацією;

– трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарську техніку, інші механізми;

– морський та річковий транспорт та рибальські судна;

– складські документи на зерно, сільськогосподарських тварин та пасіки

– документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

– цінні папери;

– об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);

– великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

– вантажні вагони, що перебувають у власності операторів, підприємств, організацій, установ, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які орендують їх в інших власників або якими вони володіють на підставі договору управління майна, договору про спільну діяльність тощо, а також на вагони, які перебувають на балансі державних вагонних компаній;

– отримання інформації відносно майна, що перебуває в інших осіб, а також майна та коштів, що належать боржнику від інших осіб, державні виконавці, зокрема, можуть робити запити до відповідних Центрів надання адміністративних послуг стосовно отримання відомостей про боржника, як засновника (співзасновника) юридичних осіб та/або громадських формувань (у разі відсутності можливості самостійного формування відповідного витягу з реєстру;

– допомогу по безробіттю.

Слід звернути увагу, що вказаний перелік є невичерпним та у  разі необхідності, державні виконавці можуть робити додаткові запити до установ та організацій, які здійснюють реєстрацію та облік майна й доходів.