Правова робота


Нормативно-правові та інші акти з питань методичного керівництва правовою роботою:

Конституція України

Господарський кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс законів України про працю

Закон України “Про відпустки”

Закон України “Про колективні договори та угоди”

Указ Президента України від 22.01.1996 №73/96 «Про видання збірників актів законодавства України»

Указ Президента України від 27.06.1996 №472/96 «Питання оновлення збірників актів законодавства України»

Указ Президента України від 27.06.1996 №468/96 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів»

Указ Президента України від 13.12.1996 №1207/96 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетні «Офіційний вісник України»

Указ Президента України від 10.06.1997 №503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»

Указ Президента України від 11.12.2001 №1207/2001 “Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804 “Про затвердження положення про порядок стажування у державних органах”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 №1504 «Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 №376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 №1693 “Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»

Наказ Міністерства юстиції України від 25.06.2002 №57/5 «Про затвердження Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2002 за №546/6834

Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2011 №1707/5 «Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за №759/19497

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2012 р. № 91/5 “Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за №75/20388

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємства, в установах і організаціях», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за №736/27181

Наказ Міністерства юстиції України від 15.04.2004 №31/5 «Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 03.06.2004 №43/5 «Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України»

Наказ Міністерства юстиції України від 11.03.2013 №403/5 «Про затвердження Примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях»

Наказ Міністерства юстиції України від 15.01.2004 р. № 7/5 “Про створення методичного кабінету для працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”

Наказ Міністерства юстиції України від 15.01.2004 р. № 8/5 “Про огляд-конкурс на кращу організацію правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”

Наказ Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області від 24.10.2016 № 227/07 «Про затвердження Порядку організації та проведення стажування працівників юридичних служб», зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 25.10.2016 № 53/1777

Наказ Головного управління юстиції у Запорізькій області від 09.02.2012 № 62/03/5-о “Про створення методичного кабінету при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області для працівників юридичних служб”, із змінами внесеними наказом Головного теріиторального управління юстиції у Запорізькій області від 27.01.2016 № 7/07

Наказ Держспоживстандарту України від 07.04.2003  №55 «Про затвердження Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

Рекомендації Міністерства юстиції України від 23.01.2007 р. №35-14/7 “Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на державному підприємстві, в установі, організації”

Лист Міністерства юстиції України від 30.10.1998 р. № 21-8/938 “Рекомендації по плануванню роботи юридичної служби на підприємствах, в установах, організаціях”

Інформаційні матеріали з окремих напрямків правової роботи:

2019

Буклет “Права та завдання юридичних служб територіальних органів міністерств, інших органів виконавчої влади”

Буклет “Права та завдання юридичних служб державних підприємств, установ, організацій”

2018

Презентація “Ведення претензійної та позовної роботи юридичними службами територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Путівник з обліку актів законодавства юридичними службами державних органів та підприємств

Презентація “Завдання юридичної служби підприємства”

Презентація “Завдання юридичної служби органів виконавчої влади”

Інформаційний лист “Порядок ведення систематизації законодавства юридичною службою підприємств, установ, організацій”

Методичні рекомендації “Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України та інших актів законодавства України”

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ

2017

Інформаційний лист “Про порядок ведення претензійної та позовної роботи щодо врегулювання господарських відносин на державних підприємствах, в установах, організаціях”

Інформаційний лист “ДОГОВІРНА РОБОТА”

Памятка “РОБОТА ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ПО ПРИВЕДЕННЮ НАКАЗІВ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА, ПОРЯДОК ЇХ ВІЗУВАННЯ”

Кваліфікаційні вимоги до посад державних службовців юридичної служби міністерства, іншого органу виконавчої влади: зміни в чинному законодавстві​

Інформаційний матеріал до тематичного короткострокового семінару “ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ”

Пам’ятка “Місце відкриття спадщини”

Пам’ятка “Процедура визнання боржника банкрутом”

2016

Стаття “Кваліфікаційні вимоги до посад працівників  юридичної служби  міністерства, іншого органу виконавчої влади”

Пам’ятка «Усе, що варто знати про перереєстрацію статуту громадських об’єднань згідно нових вимог українського податкового законодавства»

Пам’ятка “Відчуження земельної ділянки, яка перебуває в приватній власності”

Пам’ятка “Бюлетень Міністерства юстиції України”

Пам’ятка для  стягувачів з питань сплати авансового внеску відповідно до Закону України «Про виконавче провадження” 

Пам’ятка «Найпоширеніші запитання діловодства та архіву арбітражного керуючого»

Інформаційний порадник “ПІЛЬГИ ЧЛЕНАМ СІМ’Ї ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ / УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ”

Пам’ятка “Надання правової допомоги органами державної реєстрації актів цивільного стану”

Збірник “Перелік нормативно-правових актів та консультацій з питань реєстрації громадських формувань”

Пам’ятка “Суб’єкти нормотворення, акти яких підлягають державній реєстрації”

Пам’ятка “Про недопустимість встановлення відповідальності в підзаконних нормативно-правових актах”

Інформаційний лист “Реформи Міністерства юстиції України”

Пам’ятка “Гарантії, які мають мобілізовані працівники”

Буклет “Безоплатна правова допомога”

Буклет “Ти маєш за можливе звернутися за допомогою”

Методичний посібник “Звернення громадян”

Методичний посібник «Доступ до публічної інформації органів державної влади», затверджений наказом Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області від 30.09.2016 № 210/07 

Пам’ятка «Деякі питання основних положень конвенції, процедури подачі, прийняття і розгляду заяв Європейського суду з прав людини (запитання – відповіді)»

Буклет «ДИСТАНЦІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ГРОМАДЯН В РЕЖИМІ ON-LINE»

2016

Пам’ятка Порядок перевірки достовірності відомостей відповідно до статті 1 Закону України «Про очишення влади»

Пам’ятка «Оформлення електронного цифрового підпису арбітражним керуючим»

Пам’ятка “ДОПУСК ДО СКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ НА ПРАВО ЗАЙНЯТТЯ НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ”

Пам’ятка «ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ»

Пам’ятка “ЛЮДИНА – НЕ ТОВАР !”

Пам’ятка “ПРОСТАВЛЕНЯ АПОСТИЛЮ”

Пам’ятка “Право учасників АТО на виділення землі”

Методичні рекомендації «З питань оформлення документів щодо виплати винагороди державному виконавцеві»

Пам’ятка “Найпоширеніші запитання діловодства та архіву арбітражного керуючого”

Пам’ятка “ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ” (у запитаннях та відповідях) (опубліковано 22.01.2016)

Методичні рекомендації “Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (опубліковано 05.01.2016)

Методичні рекомендації “Виконання нотаріусами вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» № 191-VIII від 12.02.2015”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ДЕРЖАВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Плани та графіки з питань методичного керівництва правовою роботою:

2019

Додаток до Графіку проведення стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у другому півріччі 2019 року, затверджений 05 серпня 2019 року.

Графік проведення стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у другому півріччі 2019 року, затверджений 27 червня 2019 року.

План перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в місцевих державних адміністраціях, територіальних органах міністерств, інших органів виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях на 2019 рік, затверджений 26 грудня 2018 року.

Додаток до Графіку проведення стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у першому півріччі 2019 року, затверджений 15 січня 2019 року.

Графік проведення стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у першому півріччі 2019 року, затверджений 22 грудня 2018 року

Графік проведення вебінарів Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області з питань правової роботи та систематизації законодавства на 2019 рік, затверджений 13 грудня 2018 року.

2018

Додаток до плану перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в місцевих державних адміністраціях, територіальних органах міністерств, інших органів виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях на 2018 рік, затверджений 26 липня 2018 року.

План перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в місцевих державних адміністраціях, територіальних органах міністерств, інших органів виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях на 2018 рік, затверджений 19 грудня 2017 року

Графік проведення вебінарів Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області з питань правової роботи та систематизації законодавства на 2018 рік, затверджений 14 грудня 2017 року

Графік проведення стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у другому півріччі 2018 року, затверджений 26 червня 2018 року.

Додаток до графіку проведення стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів  виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у першому півріччі 2018 року, затверджений 04 квітня 2018 року.

Графік проведення стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів  виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у першому півріччі 2018 року, затверджений 19 грудня 2017 року

2017

Графік проведення вебінарів Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області з питань правової роботи та систематизації законодавства на 2017 рік, затверджений 28 лютого 2017 року

План перевірок стану правової роботи, діяльності з питань систематизації законодавства в місцевих державних адміністраціях, територіальних органах міністерств, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях на 2017 рік, затверджений 29 грудня 2016 року

Додаток до плану перевірок стану правової роботи, діяльності з питань систематизації законодавства в місцевих державних адміністраціях, територіальних органах міністерств, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях на 2017 рік, затверджений 30 травня 2017 року

Графік проведення стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у другому півріччі 2017 року, затверджений 29 червня 2017 року

Додаток до графіку проведення стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у другому півріччі 2017 року, затверджений 11 липня 2017 року

Графік проведення стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у І півріччі 2017 року, затверджений 29 грудня  2016 року

2016

План перевірок стану правової роботи, діяльності з питань систематизації законодавства в місцевих державних адміністраціях, територіальних органах міністерств, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях на 2016 рік