Право на медичну таємницю

2 Вересня 2019 року о 12:10

В умовах демократизації українського суспільства особливої гостроти набуває питання забезпечення та захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. Однією зі сфер суспільного життя, де вказане питання актуалізується, є медична діяльність. Медицина в широкому розумінні не тільки сприяє реалізації прав пацієнтів, вона іноді є джерелом обмеження чи порушення їх прав.

Право на медичну таємницю є одним із найпростіших і найочевидніших прав людини, яке полягає в утриманні від поширення відомостей щодо факту звернення особи до лікувального закладу за медичною допомогою, стану здоров’я, діагнозу її захворювання та інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких осіб пацієнта.

Важливо знати що за своїм правовим режимом медична таємниця в розумінні інформації про стан здоров’я пацієнта являє собою конфіденційну інформацію і різновид інформації з обмеженим доступом.

Отже, під визначення медичної таємниці підпадають абсолютно усі аспекти, котрі стосуються здоров’я пацієнта. Усі ті відомості, що є медичною таємницею, поділяють на два види: медичні (відомості про стан здоров’я пацієнта) та немедичні (відомості про його інтимне й сімейне життя). Якщо медичний працівник чи інші особи, яким у зв’язку з виконанням їх професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, не має права розголошувати як медичну, так і немедичну інформацію про стан здоров’я людини, крім випадків передбачених законодавчими актами України, це ті випадки, коли збереження медичної таємниці шкодить суспільству або може мати серйозні наслідки для оточення пацієнта.

  • На сьогоднішній день Конституційною основою медичної таємниці є стаття 32 Конституції України, яка містить заборону втручатись в особисте і сімейне життя, а також передбачає, що збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди не допускається, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

.         Знання медиками і юристами особливостей збереження медичної таємниці є вкрай важливими. Причинами порушення медичної таємниці, у першу чергу, є незнання законодавства й нерозуміння шкоди, якої можна завдати, порушуючи конфіденційність. Тому модифікація норм, що регулюють питання медичної таємниці, залишається актуальною.

         У разі порушення вашого права зверніться до органів Національної поліції  вашого міста чи області;

Крім того, можна звернутися за безоплатною правовою допомогою до Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, https://bit.ly/2RGd4t9, або до Єдиного контакт –центру системи безоплатної правової допомоги цілодобово та безкоштовно у межах України 0-800-213-103.