Повноваження Центрів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань

26 Липня 2019 року о 16:20

Статтею 12 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено, що центри надання адміністративних послуг (далі  – ЦНАП) – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Надання адміністративних послуг з державної реєстрації громадських формувань через ЦНАП передбачено Порядком
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року №359/5 (далі – Порядок).

Порядок визначає процедуру проведення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» права та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації.

Державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до ЦНАП, що забезпечують прийняття та видачу відповідно до цього Порядку документів під час державної реєстрації.

Адміністратори ЦНАП в своїй діяльності керуються чинним законодавством України, інформаційними та технологічними картками, затвердженими територіальними органами Міністерства юстиції України.

При прийомі від заявника заяви та документів, необхідних для надання послуги з державної реєстрації громадських формувань, адміністратор ЦНАП здійснює реєстрацію заяви та сканування оригіналів документів, поданих заявником для отримання відповідної послуги з державної реєстрації.

Адміністратор ЦНАП зобов’язаний перевірити відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці відповідної послуги з державної реєстрації, що затверджена територіальним органом Міністерства юстиції України, та, у разі потреби, надати допомогу заявнику в заповненні бланка заяви. Якщо заявник припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє заявнику про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

Заява та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування та долучені до такої заяви, передаються на розгляд суб’єкту державної реєстрації за допомогою програмних засобів ведення ЄДР невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання.

Заява та оригінали документів для державної реєстрації, подані заявником, на час розгляду їх державним реєстратором зберігаються у ЦНАП.

За відповідність електронних копій документів для державної реєстрації оригіналам таких документів у паперовій формі відповідає особа, яка виготовила електронні копії документів.

Додатково наголошуємо, що адміністратор ЦНАП здійснює лише ті дії, що пов’язані з прийняттям та видачою документів для державної реєстрації громадських формувань.