Послуга «Муніципальна няня»: особливості надання та отримання

17 Квітня 2019 року о 12:34

У цьому році Урядом в рамках підтримки відповідального батьківства запроваджена нова ініціатива щодо надання послуги «муніципальна няня» для підтримки батьків, які виховують дітей до трьох років.

Муніципальна няня це один із видів соціальної допомоги для новоспечених батьків, механізм надання якої визначений постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Згідно з вказаною постановою послугу «муніципальна няня» може надавати оформлена фізична особа-підприємець або юридична особа, яка має право на надання послуг з догляду за дитиною.

Разом з тим, право на отримання компенсації вказаної послуги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України (далі – батьки).

Основною умовою послуги «муніципальна няня» є укладення договору  про здійснення догляду за дитиною до трьох років між батьками та  муніципальною нянею, тоді розглядається питання щодо відшкодування вартості надання такої послуги.

Компенсація послуги «муніципальна няня» здійснюються за рішенням відповідного місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення та  виплачується батькам у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років (станом на 1 січня відповідного року), за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Варто звернути увагу на те, що компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» протягом місяця після укладення договору батьки подають місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі отримувач послуги «муніципальна няня» подає такі документи:

заяву про надання компенсації цієї послуги;

заяву про перерахування коштів для компенсації цієї послуги із зазначенням рахунка в установі банку;

копію договору між батьками цієї послуги та муніципальною нянею;

документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні цієї послуги (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

свідоцтва про народження дитини;

паспорта одного з батьків з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків одного батьків;

рішення районної, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

В електронній формі батьки подають такі документи:

електронну заяву про надання компенсації цієї послуги;

електронну заяву про перерахування коштів для компенсації цієї послуги із зазначенням рахунка в установі банку;

скановану копію договору між батьками та муніципальною нянею;

відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються:

відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків);

сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

сканована копія рішення районної, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом одного з батьків.

Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих батьками документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні.

Батьки, які отримують послугу «муніципальна няня», щомісяця до 5 числа подають в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня». Після чого компенсація вказаної послуги виплачується батькам шляхом перерахування коштів на рахунки в установах банків (вказані  батьками) до 10 числа місяця, наступного за місяцем.

Допомога призначається у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 1626 гривень, з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень.

 

Заступник начальника управління –

начальник відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти

Управління державної реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції

у Запорізькій області                                                            Наталія Коваленко