Порядок отримання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру у паперовій формі

24 Квітня 2019 року о 15:05

ЗАКОНОДАВСТВО

 

 

Вимоги щодо отримання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру у паперовій формі регулюються наступними нормативно-правовими актами:

– Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

– Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969.

Підготовлено:

відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції

у Запорізькій області

 

  • (061) 764-17-53,

(061) 764-18-36, (061) 764-18-66

 

  • 69063, м. Запоріжжя,

вул. Олександрівська, буд. 5

 

Пам’ятка

 «Порядок отримання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру у паперовій формі»

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – Єдиний державний реєстр) для проставлення апостиля надається державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України, на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора.

Витяг з Єдиного державного реєстру надається державним реєстратором (крім державного реєстратора Міністерства юстиції України або його територіального органу), уповноваженою особою центру надання адміністративних послуг, нотаріусом, на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків та без проставляння підпису і печатки.

Заявник – фізична особа, юридична особа, які бажають отримати відомості з Єдиного державного реєстру, або уповноважені ними особи.

Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації – посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації, що відповідно до законодавства отримала ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру виключно для цілей прийняття запиту та видачі витягу з Єдиного державного реєстру або документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі, а у випадку надання виписки з Єдиного державного реєстру – посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України.

 

Для отримання виписки для проставлення апостиля заявнику слід зробити два простих кроки:

  1. Звернутися до уповноваженого суб’єкта із:

– запитом про надання виписки з Єдиного державного реєстру (за власним підписом);

– документом, що підтверджує внесення плати за надання виписки з Єдиного державного реєстру*;

– документом про оплату послуги з проставлення апостиля**.

  1. Отримати виписку самостійно.

Строк надання адміністративної послуги: протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів. Проставлення апостиля здійснюється у строк до 2 робочих днів.

 

Для отримання витягу заявнику слід зробити два простих кроки:

  1. Звернутися до уповноваженого суб’єкта із:

– запитом про надання витягу з Єдиного державного реєстру (за власним підписом);

– документом, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Єдиного державного реєстру*.

  1. Отримати витяг самостійно.

Строк надання адміністративної послуги: протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.

 

Примітки:

*За отримання виписки для проставлення апостиля та витягу у паперовій формі – розмір плати складає 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2019 рік – 100 грн.)

**Для громадян України, іноземців та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (станом на 2019 рік – 51 грн.), для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 2019 рік – 85 грн.). У разі якщо заявник звільнений від сплати послуг з проставлення апостиля, він пред’являє державному реєстратору, уповноваженій особі суб’єкта державної реєстрації або уповноваженій особі центру надання адміністративних послуг документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, з якого відповідною особою виготовляється копія та долучається до поданого запиту.