Підпис особи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій

24 Квітня 2019 року о 11:21

Завданнями Управління з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області є участь у забезпеченні реалізації державної політики з питань діяльності нотаріату, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, забезпечення захисту прав людини і громадянина у сфері діяльності нотаріату.

З метою роз’яснення громадянам інформації щодо підпису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та наголошення про права громадян, під час отримання нотаріальної послуги, повідомляємо наступне.

Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII (в редакції від 04.02.2019) (далі – Закон України «Про нотаріат»), про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Згідно з пунктами 7.1. та 7.13. розділу VII Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010  за № 3253/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/18613 (далі – Правила), про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій. Записи в Реєстрі здійснюються особисто нотаріусом чи в його присутності працівником державної нотаріальної контори або особою, що перебуває у трудових відносинах з приватним нотаріусом.

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про нотаріат», кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.

Відповідно до пункту 2 глави 11 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 282/20595 (далі — Порядок), нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту внесення про це запису до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій. Тобто запис до Реєстру повинен вноситися після підписання сторонами(ою) документа та підписання нотаріусом посвідчувального напису, а також проставлення печатки.

У Реєстрі міститься 7 граф. Усі графи в реєстрі мають бути заповнені нотаріусом повністю та достовірно у спосіб передбачений законодавством перед підписом громадянина в 7 графі.

Так, відповідно до Правил:

– у 1 графі Реєстру прописується номер нотаріальної дії;

– у 2 графі – дата вчинення нотаріальної дії;

– у 3 графі – ПІБ, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи, повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, для яких вчиняється нотаріальна дія (їх представників);

– у 4 графі – документи, за якими встановлено особу, що звернулась за вчиненням нотаріальної дії;

– у 5 графі – зміст нотаріальної дії. Місце вчинення нотаріальної дії. Номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії. Дата та номер перевірки спеціального бланка нотаріального документа;

– у 6 графі – сума сплаченого державного мита або сума оплати за вчинену нотаріальну дію. Підстави звільнення від сплати державного мита, документ та його реквізити, на підставі якого звільнено від сплати;

– та у 7 графі – підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Крім того, пункт 7.47. Правил зазначає, що усі особи та/чи їх представники, які записані в графі 3 (у тому числі перекладачі), особи, що підписувалися на документі на прохання громадян, які у зв’язку з хворобою або фізичною вадою не могли підписатися власноруч, підписуються у графі 7 Реєстру із зазначенням прізвищ.

Також громадянин має право не ставити підпис у 7 графі Реєстру, якщо попередні графи не заповнені та/або несуть неправдиву інформацію.

Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про нотаріат», запис у Реєстрі є доказом вчинення нотаріальної дії.

Наостанок варто зазначити, що громадянин має право витребувати інформацію про отриману ним нотаріальну послугу та бути ознайомленим із записом у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.