Основні положення щодо оформлення спадщини

2 Вересня 2019 року о 12:48
  1. До якого нотаріуса звертатися для оформлення спадщини?

Відмінностей у повноваженнях державних нотаріусів з приватними немає. Нотаріуса для оформлення своїх спадкових прав клієнт обирає сам, в межах нотаріального округу за місцем відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини рухомого майна (стаття 1221 Цивільного кодексу України).

  1. Які документи необхідні для оформлення спадщини?

Спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини на підставі поданої (або такої, що надійшла поштою) першою заяви (повідомлення, телеграми) про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, про відмову від спадщини, заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або про відмову від спадщини, заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину, заяви спадкоємця на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), заяви про видачу свідоцтва виконавцю заповіту, заяви виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень, заяви другого з подружжя про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, претензії кредиторів.

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має особисто подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

 Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 Цивільного кодексу України (6 місяців), він не заявив про відмову від неї.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун (стаття 1269 Цивільного кодексу України).

При зверненні спадкоємця у зв’язку з відкриттям спадщини нотаріус з’ясовує відомості стосовно факту смерті спадкодавця, часу і місця відкриття спадщини, кола спадкоємців, наявності заповіту, наявності спадкового майна, його складу та місцезнаходження, необхідність вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

Факт смерті фізичної особи і час відкриття спадщини нотаріус перевіряє шляхом витребовування від спадкоємця свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану або за безпосереднім доступом до реєстру актів цивільного стану. У разі неможливості пред’явлення спадкоємцями свідоцтва про смерть спадкодавця або відсутності інформації в реєстрі нотаріус витребує від органу державної реєстрації актів цивільного стану копію актового запису про смерть спадкодавця.

Якщо смерть громадянина була зареєстрована на території іншої держави, нотаріусу подається відповідний документ, виданий компетентними органами іноземної держави, який є дійсним на території України за умови його легалізації, якщо інше не передбачено законом, міжнародними договорами України.

  1. Скільки коштує оформити спадщину?

Відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат» приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Приватні нотаріуси за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої визначається законодавством у відповідній сфері.

Оплата додаткових послуг правового  характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до  вчинюваної  нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін. Тобто, законодавчо не встановлено фіксованих тарифів за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій.

Стосовно плати за вчинення нотаріальних дій державними нотаріусами звертаємо Вашу увагу, що за вчинення нотаріальних дій  державні  нотаріуси  справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.
За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового
характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що  встановлюються  управлінням юстиції, а кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України.

Тарифи по наданню державними нотаріусами Запорізької області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру оприлюдненні на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, з ними Ви можете ознайомитись за наступним гіперпосиланням: https://justzp.gov.ua/notariat.

Додатково повідомляємо, що підпунктом 3.29 пункту 3 глави 10 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 за № 296/5 закріплено, що у разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій, яка визначена державним нотаріусом або щодо якої було досягнуто домовленості між приватним нотаріусом та спадкоємцем до заведення спадкової справи. Така довідка має бути підписана нотаріусом та скріплена його печаткою.

  1. Протягом якого часу оформлюється спадщина та видається свідоцтво?

При видачі свідоцтва про право на спадщину за законом нотаріус перевіряє наявність підстав для закликання до спадкування за законом осіб, які подали заяви про видачу свідоцтва. Свідоцтво про право на спадщину видається на підставі заяви спадкоємців, які прийняли спадщину, після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, а у випадках, передбачених частиною другою статті 1270, статтею 1276 Цивільного кодексу України, – не раніше зазначених у цих статтях строків.

Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, ніяким строком не обмежена. Якщо спадкоємців декілька, то кожному із них видається окреме свідоцтво про право на спадщину із зазначенням його частки (підпункт 4.21 пункту 4 глави 10 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).

5. Чи можна звернутися до іншого нотаріуса для закінчення спадкової справи, яка була відкрита у іншого нотаріуса?

Оформлення спадкових прав після померлого спадкодавця здійснюється лише у того нотаріуса, у якого була заведена спадкова справа. Чинним законодавством чітко передбачені виключення, коли спадкова справа може передаватися іншому нотаріусу. Така передача здійснюється  в межах одного нотаріального округу після закінчення встановленого законодавством строку для прийняття спадщини за заявою всіх спадкоємців, якщо нотаріальна діяльність нотаріуса була припинена, зупинена або у випадку тимчасового блокування або анулювання доступу нотаріуса до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Таким чином, перед тим як звертатись до нотаріуса для заведення спадкової справи, необхідно спершу проконсультуватись стосовно всіх необхідних для оформлення спадщини документів та вартості послуг такого нотаріуса.