Надання безоплатної правової допомоги

1 Липня 2019 року о 15:05

У наш час коли держава знаходиться  на шляху становлення правової держави та підвищення правової свідомості громадян, дуже важливо знати та  вміти правильно захищати свої права. Кожен громадянин нашої країни повинен усвідомлювати, що держава завжди стоїть на варті захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. Згідно статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Одним із основних напрямків держави, щодо захисту прав громадян є надання безоплатної правової допомоги, яка функціонує на базі Міністерства юстиції України. У наші дні Міністерство юстиції України є новатором у сфері підвищення правової свідомості громадян.

В України існує два види надання безоплатної правової допомоги – це первинна та вторинна безоплатна правова допомога. Відповідно до частини першої статті 7, статті 9, 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»  безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Безоплатна первинна правова включає такі види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.  Таку допомогу  надають органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи, місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги усім громадянам України, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

Адреси  центрів  з надання безоплатної вторинної допомоги, можливо знайти за посиланням         http://zaporizhya.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 функціонує цілодобово. Зателефонував безкоштовно за цим номером, громадяни можуть отримати правові консультації та роз’яснення законодавства у сфері безоплатної правової допомоги.