Міжнародно-правове співробітництво


Нормативно-правові акти з питань міжнародно-правовового співробітництва у цивільних і кримінальних справах

Виконання міжнародних конвенцій

Наказ Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року N 1092/5/54 „Про затвердження Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 липня 2008 р. за N 573/15264 (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства юстиції України від 02.08.2007 N 597/5 „Про запровадження безпосередніх зносин органів юстиції України в рамках Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року в частині виконання доручень у цивільних справах”

Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 року

Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року

Конвенції отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року

Конвенція про стягнення аліментів за кордоном, укладена м. Нью-Йорк 20 червня 1956 року

Європейська конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік

Інформація про чинні багатосторонні та двосторонні міжнародні договори у сфері міжнародно-правового співробітництва