КООРДИНАЦІЙНА РАДА З АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА


Рішення Координаційної Ради з адаптації законодавства