Канцелярія Європейського суду з прав людини

8 Серпня 2019 року о 10:06

Відповідно до статті 24 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), Європейський суд з прав  людини (далі – Суд) має канцелярію, функції та організація діяльності якої визначені Регламентом Суду. Коли Суд засідає у складі одного судді, Суду надають допомогу доповідачі, які діють під керівництвом Голови Суду, вони входять до складу канцелярії.

На пленарному засіданні Суду обирається його Секретар. Кандидати повинні мати високі моральні якості та володіти знаннями в галузі права, управління, знати мови і мати досвід, необхідний для виконання посадових обов’язків.

Секретар Суду обирається на п’ятирічний строк і може бути переобраний. Секретар не може бути звільнений з посади, якщо інші судді, що зібралися на пленарному засіданні, більшістю у дві третини голосів обраних суддів не приймуть рішення про те, що він перестав відповідати встановленим вимогам. Пленум Суду має спершу заслухати його. Будь-який суддя може ініціювати процедуру звільнення з посади.

Вибори Секретаря проводяться шляхом таємного голосування, у них мають право брати участь лише присутні обрані судді. Якщо жоден кандидат не набере абсолютної більшості голосів присутніх обраних суддів, голосування проводиться щодо двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. При равній кількості голосів перевага надається передовсім жінці, якщо вона є серед кандидатів, а потім – старшому за віком кандидатові.

Перед тим, як заступити на посаду, Секретар складає таку присягу чи робить таку урочисту заяву перед Пленумом Суду або, якщо в цьому є потреба, перед Головою Суду: «Присягаю», або «Урочисто заявляю,» –  «що буду віддано, розсудливо і сумлінно виконувати покладені на мене обов’язки Секретаря Європейського суду з прав людини».

На пленарному засіданні Суду також обираються два заступники Секретаря, згідно з умовами, у такий спосіб та на такий строк, як це передбачено Регламентом Суду. Перед тим, як заступити на посаду, заступник Секретаря складає присягу чи робить урочисту заяву перед Пленумом суду або, якщо в цьому є потреба, перед Головою Суду, подібно до того, як це передбачено для Секретаря. Ця дія має бути зафіксована в протоколі.

Секретар допомагає Судові у виконанні його функцій, на нього покладається  відповідальність за  організацію  та  роботу канцелярії Суду під

керівництвом Голови Суду.

У віданні Секретаря перебувають усі архіви Суду, через нього проходять усі повідомлення та сповіщення, що відправляються Судом або надходять на його адресу у зв’язку зі справами, які передані або мають бути передані до Суду.

Згідно   з  обов’язком   діяти   на   власний  розсуд,  що  випливає  із  його повноважень, Секретар відповідає на запити про надання інформації стосовно діяльності Суду, зокрема на запитання преси.

Робота канцелярії регулюється загальними правилами, розробленими Секретарем та затвердженими Головою Суду.

Канцелярія складається із канцелярій секцій, відповідно до кількості створених Судом секцій, та управлінь, необхідних для надання правових та адміністративних послуг, що вимагаються Судом.

Секретар секції допомагає секції здійснювати її функції, йому може допомагати заступник секретаря секції.

Службовців канцелярії, в тому числі секретарів із правових питань, призначає Генеральний секретар Ради Європи за погодженням з Головою Суду або із Секретарем, що діє за вказівками Голови.