Кадрова робота та державна служба


Роз’яснення, юридичні консультації Управління персоналу

Стаття “Особливості та порядок надання щорічних основних відпусток”

Стаття “Порядок розірвання трудового договору”

Стаття “Адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства”

Стаття “Формування заявки на добір персоналу в державному органі”

Стаття “Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”

Стаття “Надання допомоги по тимчасовій непрацездатності працівнику, за час його хвороби, яка припала на відпустку без збереження зарплати”

Стаття “Працевлаштування інвалідів”

Стаття “Право працівника на отримання вихідної допомоги при звільненні”

Стаття “Компенсація за відпустку: при звільненні, при переведенні на іншу посаду чи підприємство”

Стаття “КРІ службової діяльності державних службовців”

Стаття “Щорічне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік”

Стаття “Етика державних службовців”

Стаття “Чи повинен претендент на посаду подавати електронну декларацію?”

Стаття “Порядок вступу на державну службу”

Стаття “Порядок заповнення листка непрацездатності”

Стаття “Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця за результатами випробування”

Стаття “Щодо порядку проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби”

Стаття “Трудова дисципліна та методи її забезпечення”

Стаття начальника Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Данова А.А. “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”

Стаття головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Усатенко Г.В. “Пенсійне забезпечення інвалідів-військовослужбовців”

Стаття головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Міронової К.В. «Про порядок надання основних і додаткових відпусток державним службовцям»

Стаття провідного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Запара О.І. “Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника”

Нормативно-правові акти з питань кадрової та державної служби

Назва акта Дата прийняття та номер акта
Закони України
Закон України «Про державну службу»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page4 від 10.12.2015  889-VIII
Закон України «Про відпустки» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

 

від 15.11.1996  504/96-ВР
Акти Кабінету Міністрів України
Питання оплати праці працівників державних органівПостанова КабінетуМіністрівУкраїни

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249668347

 

від 18 січня 2017 р. № 15
Про затвердження Порядку обрання представниківгромадських об’єднань, наукових установ, навчальних                          закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державноїслужби
Постанова КабінетуМіністрівУкраїниhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248999775
від 20.04.2016 № 314
Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнямиПостанова КабінетуМіністрівУкраїни від 20.04.2016 № 306
 Про умови оплати праці окремих керівнихпрацівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України«Про державну службу»Постанова КабінетуМіністрівУкраїни від 20.04.2016 № 304
Про затвердження Положення про застосуваннястимулюючих виплат державнимслужбовцям
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни
від 06.04.2016 № 289
Про затвердження  критеріїв визначення переліку посад працівниківдержавних органів, які виконуютьфункції з обслуговування
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни
від 06.04.2016 № 271
Про затвердження Порядку надання державнимслужбовцям додаткових оплачуваних відпусток
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни
від 06.04.2016 № 270
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни
від 25.03.2016 № 246
Про затвердження Положення про Комісію з питаньвищого корпусу державної служби
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни
від 25.03.2016 № 243
Про затвердження  Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням  із щорічної основної або додаткової відпустки
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни
від 25.03.2016 № 231
Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни
від 25.03.2016 № 230
Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби
Постанова КабінетуМіністрівУкраїни
від 25.03.2016 № 229
Про затвердження Порядку проведення службовогорозслідування Національним агентством з питаньдержавної служби або його територіальними органами стосовно керівникадержавної служби в державному органі чи державного службовця вищого органуПостанова КабінетуМіністрівУкраїни від 24.06.2016 № 393
НаказиНацдержслужби
Про затвердження Переліку тестових завдань длякандидатів, які пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 Закону України «Про державну службу» від 06.05.2016 № 97/1328/5
Про затвердження Порядку визначення спеціальнихвимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» від 06.04.2016 № 72Зареєстровано: Мін’юстУкраїнивід 27.04.2016 № 647/28777
Про затвердження Порядку ведення  та зберіганняособових справ державних службовців від 22.03.2016 № 64Зареєстровано: Мін’юстУкраїни від 15.04.2016 № 567/28697
Про затвердження Типових правил внутрішньогослужбового розпорядку від 03.03.2016 № 50
Зареєстровано: Мін’юстУкраїнивід 25.03.2016 № 457/28587
Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами від 03.03.2016 № 49
Зареєстровано: Мін’юстУкраїнивід 25.03.2016 № 456/28586
Про затвердження Порядку стажування державнихслужбовців від 03.03.2016№ 48
Зареєстровано: Мін’юстУкраїнивід23.03.2016 № 439/28569
Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу від 03.03.2016 № 47
Зареєстровано: Мін’юстУкраїнивід 23.03.2016 № 438/28568
Про затвердження Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питаньдержавноїслужби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби від 15.05.2016 № 110Зареєстровано: Мін’юст
10.06.2016 № 841/28971