Як отримати безоплатну вторинну правову допомогу?

1 Серпня 2019 року о 10:26

Сьогодні ми всі розуміємо, що не всі можуть скористатись послугами адвоката через відсутність змоги оплатити їх послуги. Тому, розуміючи гостру необхідність соціально незахищених верств населення в отриманні правової допомоги, особливо під час судового розгляду, в Україні запроваджено систему надання такої допомоги та прийнято Закон України «Про безоплатну правову допомогу», що регламентує надання безоплатного адвоката.

Хто має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги?

Право на отримання такої допомоги мають лише визначені категорії осіб, зокрема це особи з числа малозабезпечених, особи з інвалідністю, діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, біженці, особи затримані або арештовані, які тримаються під вартою, засуджені, ветерани війни, ветерани праці, недієздатні особи, жертви насильства та інші.

З повним переліком категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги можна ознайомитись у статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17.

Яким чином отримати безоплатну правову допомогу?

1. Надання безоплатної правової допомоги за особистим зверненням до суб’єкта надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, подаються особами, які досягли повноліття, законними представниками, опікунами або піклувальниками до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

Адреси центрів або бюро правової допомоги можна знайти на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги, за наступним посиланням: https://legalaid.gov.ua/ua/component/content/article/30-operatyvna-info/895-saity-rehionalnykh-tsentriv-z-nadannia-bvpd.

У разі звернення особи про надання безоплатної вторинної правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов’язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Якщо особа подала звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги до територіального органу юстиції, цей орган зобов’язаний протягом трьох днів з дня подання звернення надіслати його до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, діяльність якого поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов’язаний у семиденний строк з дня отримання звернення особи прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Якщо особа належить до категорій осіб, передбачених частиною першою статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги і письмово повідомляє про це особу або її законного представника, а також суд, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в яких здійснюватиметься представництво інтересів особи.

Якщо особа не має підстав для отримання безоплатної вторинної правової допомоги, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги приймає рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги і надсилає копію цього рішення особі, яка звернулася про надання такої допомоги, з одночасним роз’ясненням порядку оскарження рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

2. Надання безоплатної правової допомоги без особистого звернення до суб’єкта надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, адміністративного затримання чи адміністративного арешту, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4115).

У разі отримання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов’язаний негайно призначити захисника.