Я маю право на безоплатну правову допомогу

31 Травня 2019 року о 14:23

Навіщо створена система органів з надання безоплатної правової допомоги?

Сьогодні ми всі розуміємо, що не всі можуть скористатись послугами адвоката через відсутність змоги оплатити їх послуги. Тому, розуміючи гостру необхідність соціально незахищених верств населення в отриманні правової допомоги, особливо під час судового розгляду, в Україні запроваджено систему надання такої допомоги та прийнято Закон України «Про безоплатну правову допомогу», що регламентує надання безоплатного адвоката.

Де можна отримати безоплатну правову допомогу?

Отримати високопрофесійну фахову правову допомогу можна майже скрізь по всій території України. Загальна кількість центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги де можна безоплатно отримати доступ до безоплатного адвоката в Україні на сьогодні становить 531 одиницю.

Адреси центрів або бюро правової допомоги можна знайти на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги, за наступним посиланням: https://legalaid.gov.ua/ua/component/content/article/30-operatyvna-info/895-saity-rehionalnykh-tsentriv-z-nadannia-bvpd.

Яку безоплатну правову допомогу можна отримати?

Існує два види безоплатної правової допомоги: первинна та вторинна.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Акцентуємо увагу, що право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

захист;

здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру.

В рамках надання безоплатної правової вторинної допомоги адвокати, призначені центрами, можуть здійснювати захист у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового провадження; брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення; представляти права і законні інтереси осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; запитувати і отримувати документи та інші матеріали або їх копії в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування; збирати відомості з метою використання їх під час захисту прав і законних інтересів; ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з необхідними для забезпечення ефективного правового захисту документами (крім тих, що є державною таємницею).

Хто має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги?

Право на отримання такої допомоги мають лише визначені категорії осіб, зокрема це особи з числа малозабезпечених, особи з інвалідністю, діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, біженці, особи затримані або арештовані, які тримаються під вартою, засуджені, ветерани війни, ветерани праці, недієздатні особи, жертви насильства та інші.

З повним переліком категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги можна ознайомитись у статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17.

Таким чином безоплатна вторинна правова допомога є тим інструментом вирівнювання можливостей на шляху забезпечення своїх прав соціально незахищеними верствами населення, який дає змогу кожному стати на захист своїх прав та інтересів незалежно від соціального чи фінансового становища.