Формування заявки на добір персоналу в державному органі

28 Вересня 2018 року о 12:36

Відповідно до пункту 8 Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» (далі – Порядок), затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 №72 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16.03.2018 №62), з метою розроблення службою управління персоналом державного органу спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» формується заявка на добір персоналу, у якій зазначається: 1) інформація про посаду (посади) на підставі положення про державний орган, положення про структурний підрозділ, посадової інструкції, структури, штатного розпису; 2) завдання та обов’язки для певної посади, необхідні для забезпечення ефективного виконання завдань і функцій безпосередньо структурним підрозділом та державним органом в цілому; 3) вимоги до досвіду роботи, освіти, професійних знань, компетентностей особи, яка здатна ефективно виконувати завдання та обов’язки за посадою.

При цьому, для посад з однаковими посадовими обов’язками може формуватись одна заявка із зазначенням кількості посад, на які здійснюється добір персоналу.

Так, відповідно до пункту 9 Порядку, суб’єкт призначення разом із службою управління персоналом відповідного органу формують заявку на добір персоналу на посади державної служби: 1) категорії «Б» (посади керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників); 2) категорії «Б» (посади керівників апаратів місцевих державних адміністрацій, їх заступників; керівників структурних підрозділів таких адміністрацій, у тому числі зі статусом юридичної особи публічного права); 3) категорії «Б» (посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів); 4) категорії «В», визначені структурою державних органів, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів.

На інші посади держслужбовців категорій «Б» і «В» такі заявки формують безпосередні керівники.

Заявка на добір персоналу подається до служби управління персоналом державного органу. При цьому, служба управління персоналом відповідного державного органу: аналізує заявку на добір персоналу та на її основі розробляє спеціальні вимоги; готує проект умов проведення конкурсу, який погоджує з особою, яка формувала заявку на добір персоналу, крім випадків формування такої заявки суб’єктом призначення; готує проект наказу про затвердження умов проведення конкурсу, який подає керівнику державної служби/суб’єкту призначення.

Таким чином, з метою розроблення службою управління персоналом державного органу спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», формується заявка на добір персоналу. У такій заявці зазначаються: основна інформація про посаду, необхідні завдання та обов’язки, вимоги до досвіду роботи, освіти, професійних знань та компетентності.