Фінансовий моніторинг юридичних послуг


Нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу:

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII

“Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України” затверджене наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 999/5

“Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення” затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552

«Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу» затверджений наказом Міністерства юстиції України 13.05.2015 № 673/5

«Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій» затверджений наказом Міністерства юстиції України від 28.05.2015 № 810/5

 

Публічна заява FATF від 22.02.2019, яка закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму 

Рекомендаційний лист про здійснення ідентифікації клієнтів 2019

Публічна заява FATF

Публічна заява FATF_(21.06.2019)

Рекомендаційний лист щодо запобігання та протидію легалізації доходів

Рекомендаційний лист щодо проведення оцінки фінансового стану клієнта

Рекомендаційний лист щодо вивчення фінансового стану клієнта

Рекомендаційний лист про складання анкет

Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта 2015 та Рекомендаційний лист щодо складання суб’єктами первинного фінансового моніторингу.  Анкет за результатами здійснення ідентифікації верифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта

Роз’яснення, юридичні консультації

Наказ Головного територіального управління юстиції від 17.07.2015 № 229/07 «Про затвердження Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 17.07.2015 № 229/07, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 20.07.2015 за № 22/1686

Методичні рекомендації: «Застосування нотаріусами вимог законодавства, що регулює діяльність суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»

Уточнення до Рекомендацій Держфінмоніторшігу України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України