ДЖЕРЕЛА ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

25 Квітня 2019 року о 15:03

Європейський суд з прав людини (далі – Суд) – це міжнародний судовий орган, який знаходиться у місті Страсбург (Франція), та є однією з інституцій Ради Європи, створеною 21 січня 1959 року для  контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, закріплених в Європейській конвенції прав і свобод людини. Кількість суддів, з яких він складається, відповідає кількості держав-членів Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція). Судді засідають у своїй особистій якості і не є представниками жодної держави.

До Суду громадяни України можуть звернутись із заявою, якщо вважають, що Вони особисто і безпосередньо стали потерпілими від порушення прав і свобод гарантій, зазначених у Конвенції або Протоколах до неї.  Заява має стосуватись лише порушень, допущених однією з держав, на які поширюється дія Конвенції. Існує ряд умов, лише при дотриманні яких особа може звернутись до Суду.

Практика Суду охоплює широке коло питань, що постають у зв’язку з застосуванням положень Європейської конвенції з прав людини та Протоколів до неї. Секретаріат Суду публікує низку матеріалів, щоб допомогти в розумінні практики та офіційних текстів Суду. Нижче наводяться джерела практики Європейського суду з прав людини.

 1. Твіттер-Сторінка ECHRPublication містить новини про скорочені виклади з Інформаційного бюлетеня практики Суду в день повідомлення/публікації відповідного рішення/ухвали, а також останні публікації різними мовами, нові переклади у базі практики Суду HUDOC та інші події в галузі інформації та публікацій з питань практики Суду.
 2. База даних HUDOC, яка надає доступ до рішень та ухвал Великої палати, палат і комітетів; справ, доведених до відома урядів; консультативних висновків, коротких правових викладів і прес-релізів Суду; ухвал і доповідей колишньої Європейської комісії з прав людини; резолюцій Комітету міністрів.
 3. Офіційні збірки ключових справ. Доступні за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Case-Law-Judgments and Decisions-Selection of key cases. Офіційна добірка найважливіших рішень, ухвал та консультативних висновків, відібраних бюро за пропозицією юрисконсульта (близько 30 справ за рік). Рішення, ухвали та консультативні висновки, що суттєво впливають на розвиток, уточнення чи зміну практики Суду.
 4. Огляд останньої практики Суду. Доступний за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Case-Law-Case-Law Analysis-Overview of the Court’s recent case-law та містить у собі в тому числі Розділ юрисконсульта в Річному звіті Суду, що висвітлює рішення та ухвали, які порушують нові питання чи важливі питання, що викликають загальний інтерес, закладають нові принципи або розвивають чи уточнюють практику Суду.
 5. Інформаційний бюлетень практики Суду. Доступний у форматах PDF, EPUB i MOBI за адресою: www.echr.coe.int на домашній сторінці у рубриці Quick Links або в рубриці Case-Law-Case-Law Analysis-Case-Law Information Note. Це короткий виклад справ, що, як вважається, становлять особливий інтерес: рішення, ухвали щодо прийнятності заяв; справи, доведені до відома урядів, та справи, що перебувають на розгляді Великої палати; стислий виклад фактів та положень законодавства з акцентом на правову аргументацію Суду. Також наявна інформація про останні події та публікації Суду та виклади окремих рішень інших міжнародних судових установ.
 6. Практичний посібник щодо прийнятності заяв. Доступний за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Case-Law-Case-Law Analysis-Admissibility guide. Містить опис умов прийнятності, яким має відповідати заява, зокрема: індивідуальні заяви (стаття 34); шестимісячний строк (пункту 1 статті 35); вичерпання національних засобів правового захисту (пункт 1 статті 35) та ін.
 7. Посібники з практики Суду. Доступні за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Case-Law-Case-Law Analysis-Case-law quides за статтями Конвенції, наприклад: посібник зі статті 1 – Зобов’язання поважати права людини, посібник зі статті 2 – Право на життя, посібник зі статті 8 – Право на повагу до приватного та сімейного життя та ін.
 8. Аналітичні звіти з практики Суду. Доступні за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Case-Law-Case-Law Analysis-Case-Law research reports. У звітах проаналізовано деякі комплексні питання загального характеру, окремі положення Конвенції, а також використання інших міжнародних інструментів у практиці Суду, наприклад: Біоетика й практика Суду; Практика Суду щодо молоді; Насильство над дітьми; Питання охорони здоров’я в практиці Суду та ін.
 9. Довідники з європейського права. Доступні за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Case-Law-Other publications- Joint publications by the ECHR and FRA-Handbooks on European law. Це по суті Спільні видання Суду, Агенції Європейського Союзу з питань основоположних прав (FRA) та Ради Європи, такі як «Довідник з європейського антидискримінаційного права», «Довідник з європейського права у сфері притулку, кордонів та імміграції» та ін.
 10. Діалог через Атлантику: вибрана практика Європейського та Міжамериканського судів з прав людини. Доступна за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Case-Law-Other publications-Joint publications by the ECHR and Inter-American Court of Human Rights. Ця книга становить добірку провідних рішень, винесеним кожним судом у 2014 році. Друкована версія англійською та іспанською мовами опублікована видавництвом Wolf Legal Publishers.
 11. COURTTalks-dis COURS. Доступна за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Case-Law-Case-Law Analysis-COURTTalks-disCOURs – це огляд різних тем, таких як критерії прийнятності, надання притулку і тероризм, що можуть стати у пригоді суддям, адвокатам та іншим правникам, а також представникам громадянського суспільства. Версії відеоматеріалів різними мовами завантажують на канал Суду в YouTube, веб-сайт Суду і платформу HELP, разом із розшифровкою записів та переліком відповідних справ.
 12. Інформаційно-довідкові матеріали. Доступні за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Press-Factsheets. Можуть висвітлювати як уже розглянуті справи, так і ті, що перебувають на розгляді, наприклад на тему: Діти і батьки (супроводжувані неповнолітні мігранти в місцях тримання під вартою, права дітей, репродуктивні права), здоров’я (довкілля, особи з інвалідністю) тощо.
 13. Відомості про країни. Доступні за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Press-Country profiles. Статистика та важливі справи щодо кожної з 47 держав-учасниць, як розглянуті, так і ті, що перебувають на розгляді.
 14. Публікації Генерального директорату Ради Європи з прав людини та верховенства права.

14.1. Довідники з прав людини. Доступні за адресою: www.echr.coe.int у рубриці Case-Law-Other publications-Publications of the Council of Europe-Human Rights Handbooks. Кожен довідник присвячений одному з аспектів Конвенції та Протоколів до неї і розроблений фахівцями у відповідній галузі. Довідники розраховані на юристів-практиків і особливо суддів, але стануть у пригоді кожному, хто цікавиться відповідною темою.

Усі вищевказані матеріали можна завантажити з офіційного сайту Євопейського суду з прав людини: www.echr.coe.int, а також використати посібник «Як знаходити й розуміти практику Європейського суду з прав людини, Рада Європи» Рада Європи/Європейський суд з прав людини, березень 2019.

Лише використовуючи офіційні джерела практики Суду можна знайти потрібне рішення у спосіб, що зекономить ваш час на пошуки та дасть максимально ефективний результат.