Діяльність відділу організаційної роботи, документування та контролю


Закон України “Про звернення громадян”

Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організації, що належить до сфери його управління 

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

Про затвердження Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Додаток 1. Зразок скарги

Додаток 2. Зразок заяви

Додаток 3. Зразок пропозиції

ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН