Чи може особа знайомитись з матеріалами спадкової справи та дізнатись про кількість спадкоємців та про майно, яке вони отримають після прийняття спадщини?

26 Квітня 2019 року о 15:08

Оформлення спадкової справи покладається на державного чи приватного нотаріуса, у провадженні якого знаходиться справа.

Відповідно до статті 32 Конституції України кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Закон України «Про нотаріат» передбачає такий вид таємниці як нотаріальна. Нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо.

Нотаріуси та особи, на яких покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії, помічник нотаріуса, особи, яким про вчиненні нотаріальної дії стало відомо у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи, особи, залучені для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, а також, особи, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. У разі смерті особи чи визнання її померлою такі довідки видаються спадкоємцям померлого.

Таким чином, законодавством чітко закріплено коло осіб, які можуть знайомитись з документами, що зберігаються у нотаріуса.

В разі порушення вимог статті 8 Закону України «Про нотаріат» особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.